Uw bijdrage helpt in het realiseren van de projecten in het bijzonder voor de volgende items voor de speciale school in Noney, Manipur, India. Dat project is in drie delen gesplitst:

  • verkrijgen van het land (verkregen via een lokale gift);
  • bouw van de school (daarvoor wordt nu de fondsenwerving opgezet, dat is een moeilijke zaak want veel organisaties willen geen geld in "stenen" steken);
  • salaris en opleiding personeel, inrichting, hulpmiddelen en meubilair (grotendeels door ICCO (KiA) en Cordaid gegarandeerd).

Het schoolgebouw

Het ontwerp van de school is beschikbaar in pdf-formaat: een basisontwerp en een situatieschets. Het ligt in de bedoeling daarnaast nog een hostel te bouwen om ouders en kinderen die ver weg wonen de gelegenheid te geven gedurende een periode advies te krijgen over opvoeding, oefeningen en (para)medische zaken. Maar het belangrijkste is nu de school te bouwen.

Vaste lasten

Het functioneren van een school kost geld. We zijn in onderhandeling met het Indiase bestuur van de N.E. Region om na de oprichting van de school de salarissen en de runningcosts over te nemen. Dat kan pas nadat de school drie jaar bestaat. Dat zal nog wel wat moeite kosten. De lopende kosten bestaan o.a. uit: dagelijks een maaltijd, benzine, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakartikelen, schriften, (kleur)potloden, onderwijsmateriaal, testen etc.

Menskracht

Onderwijskrachten voor speciale scholen zijn er niet in de N.E. Region. Daarom werken we samen met Stichting Niketan die in Bangladesh werkt. Het opleiden van tenminste drie onderwijskrachten, zodat ze passende begeleiding en onderwijs aan deze kinderen kunnen geven, gaat in 2018 en 2019 ongeveer € 950,= per jaar, per onderwijskracht kosten.

Indiase fysiotherapeuten worden nauwelijks opgeleid om kinderen met een beperking te behandelen. De fysiotherapeute moet bijgeschoold worden. Dat is mogelijk in het zuiden van India en in New Delhi. De komende twee jaar is daar € 1.450,= per jaar voor nodig.

Vervoer en huisvesting

Er moet vervoer voor deze kinderen komen. Allereerst een 4wheel drive (die inmiddels al aangekocht is) omdat er in het gehele district maar één verharde weg is en het een (laag) bergachtig gebied is. Tegen het einde van 2018 is een busje nodig voor de kinderen die langs de verharde weg wonen. Kosten: ca. € 7.000,= voor het busje.

Hulpmiddelen, oefenmateriaal en meubilair

Er is ca. € 4.500,= nodig om oefenmateriaal en aangepast schoolmeubilair aan te schaffen of lokaal te laten produceren. Sommige hulpmaterialen moeten dubbel aangeschaft worden. Is er op school een rolstoel nodig dan moet er ook een voor thuis aangeschaft worden want busjes waar je een rolstoel in kunt vervoeren zijn veel te duur en moeten geïmporteerd worden. Ook wonen de kinderen vaak een paar honderd meter van de weg af en worden zij dat stuk langs smalle voetpaadjes door familie van en naar huis gedragen.

Lange termijn

Het lange termijnbeleid is dat de school na drie à vier jaar aan het Gouvernement en de NGO overgedragen kan worden.

Zelfstandigheid

Het is de bedoeling dat het lokale bestuur steeds meer bij de school betrokken wordt. Het dagelijks vervoer, onderhoud en de salarissen zouden uit de algemene middelen moeten worden betaald. Daar wordt al hard aan gewerkt maar ervaring leert dat dat nog wel een paar jaar kan duren.

Aanvullende gegevens