Child Guidance Centre (CGC) is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) en dochterorganisatie van CARDS (Community and Rural Development Association) uit Hyderabad, Andhra Pradesh. CGC werd in 1973 opgericht met het doel om kinderen met een verstandelijke beperking zo zelfredzaam als mogelijk te maken door het aanbieden van (gespecialiseerd) onderwijs en beroepsonderwijs. Ze zijn indertijd met vijf kinderen begonnen in een klein en slecht onderhouden huisje maar hebben tegenwoordig een instituut met meer dan 200 kinderen. CGC en CARDS zijn Dalit-organisaties en zij werken voor Dalits (kastelozen), Tribals en voor niet tot een kaste of sub-kaste (Non Scheduled) behorende mensen. Deze groepen leven alle drie op de bodem van de maatschappij en worden nog steeds gediscrimineerd en gemolesteerd.

kaart Manipur

Na het bekend worden dat de school in Senapati was overgedragen werd de stichting benaderd door het Child Guidance Centre (CGC) die vroeg om samen te werken bij het oprichten van een tweede Special School in Manipur. Om het gebied in kaart te brengen is een haalbaarheids- onderzoek opgezet. Hieruit bleek dat er een dringende behoefte aan voorzieningen voor kinderen met een verstandelijke beperking was.
Er werd besloten de school in Noney op te richten, dat op ca. 65 km ten westen van Imphal, de hoofdstad van Manipur ligt. Het project ligt in het armste deel van deze staat. Het is een gebied met hoge heuvels en lage bergen, hoofdzakelijk (waar mogelijk) agrarisch terrein. Het gebied is overgeslagen tijdens de volkstelling van 2011 met als argument "te moeilijk". Hierdoor zijn er geen demografische gegevens beschikbaar Omdat de realisatie van dit project jaren kan duren en gezien de grote nood bij bewoners met een kind met een verstandelijke en/of meervoudige beperking was alvast een pre-school of Daycare centre ingericht. In de loop van 2018 hadden meer kinderen naar het dagcentrum willen komen maar daar was geen vervoer voor.

In 2017 is door de kerken ter plaatse grond aangeboden. Het terrein ligt in heuvelachtig gebied en moest geëgaliseerd worden. Dat is gebeurd en er is in 2018 met de bouw begonnen. In juli 2019 was de school wind- en waterdicht. Na de regentijd, september 2019, gaat men verder met het terrein toegankelijk te maken door de weg te verharden en het terrein vόόr de school als speelterrein in te richten.

Map NoneyNungba Bouw van de school

Aanvullende gegevens