De school voor de "Deaf and Mute” is een school/internaat voor dove kinderen tot 18 jaar. De school ligt buiten Imphal, de hoofdstad van het district Manipur dat een onderdeel vormt van de N.E. Region. Het internaat biedt plaats aan ca. 50 meisjes en 50 jongens. De kinderen leven geïsoleerd, niet alleen door hun beperking maar ook door de ligging en de inrichting van de school.

Stichting Innocent Smile werd gevraagd of wij kunnen helpen met het opheffen van een deel van dat isolement. De bedoeling is dat de kinderen van de school voor de "Deaf and Mute” in contact komen met andere kinderen en lotgenoten. Zie ook Projecten.

Aanvullende gegevens